8.5.2015

”Kannatan sananvapautta, mutta...”

Toisinaan sananvapauskeskustelussa esiintyy puheenvuoroja, joissa puhuja ilmoittaa ensin kannattavansa sananvapautta, mutta ilmoittaa saman tie, että joidenkin näkemysten ilmaiseminen ei kuulu sanavapauteen. Kuitenkin tällaiset näkemykset hukkaavat ajatuksen, mistä sananvapaudessa on pohjimmiltaan kyse.

Toisinaan sanotaan esimerkiksi, että sananvapaus ei tarkoita oikeutta loukata. Jää kuitenkin huomioimatta, että sananvapauden idea on juuri suojata oikeutta ilmaista sellaisiakin näkemyksiä, jotka voivat loukata muita ihmisiä. Oikeutta ilmaista sellaisia näkemyksiä, joihin käytännössä kaikki suhtautuvat myötämielisesti, ei edes tarvitse aktiivisesti puolustaa, koska juuri kenelläkään ei ole mielenkiintoa rajoittaa sellaisten näkemysten ilmaisua.

Kuitenkin sellaiset ajatukset, jotka poikkeavat kuulijan ideologisista näkemyksistä tai ovat hänen arvomaailmaansa tai todellisuuskäsitystään vastaan, loukkaavat helposti kuulijaa. Juuri tällaisten ajatusten suojaaminen sananvapaudella on tärkeää, ja se on myös välttämätön ehto demokraattisen järjestelmän toimivuuden kannalta.

Toisin sanoen näkemys, että sananvapaus ei tarkoita oikeutta loukata, hukkaa täysin sananvapauden tarkoituksen, sillä koko sananvapaus voidaan määritellä oikeutena ilmaista mielipide, vaikka se loukkaisi. Sananvapauden käsitteen nurin kääntävänä kyseinen näkemys voi myös itse loukata – ja varmasti loukkaakin – joitakin sananvapauden puolustajia, eli sellaisen mielipiteen esittäjä lipsuu omista periaatteistaan tuomalla esille kyseisen loukkaavan näkemyksen.


Vainottu kirjailija Salman Rushdie. Alkuperäinen kuva David Shankbone / CC BY 2.0

Toinen kyseenalainen näkemys sananvapaudesta on se, että sananvapauteen kuuluu myös vastuu sanomisistaan. Tällaisia näkemyksiä on esitetty muun muassa satiirilehti Charlie Hebdon ja Lars Vilksin pilakuvien takia tehdyn terrorin kohdalla, mikä on aivan käsittämätöntä. Sellaisissa tilanteissa, jossa oman näkemyksen ilmaisusta joutuu teloitettavaksi, sananvapautta ei yksinkertaisesti vain ole. Miten sen ymmärtäminen voi olla joillekin niin vaikeaa?

Myös muslimifanaatikkojen uhkaa piileskelevä kirjailija Salman Rushdie ihmettelee, miksi sananvapautta puolustavan lauseen jälkeen tulee usein mutta-sana ja näkemys siitä, miten sananvapautta tulee rajoittaa. Hän muistuttaa, että sananvapauden käsitteen ydin on, että sana on vapaa. Kun sanomista rajoitetaan, kyse ei ole enää sananvapaudesta.

– Sinä hetkenä, kun joku sanoo: ”Uskon kyllä vapaaseen sanaan, mutta”, minä lakkaan kuuntelemasta, sanoo Rushdie.

Ajatukset, joiden mukaan vääriksi tai moraalittomiksi koettujen ajatusten ilmaiseminen ei kuulu sananvapauteen, ovat kestämättömiä. Käsitykset todellisuuden tilasta sekä oikeasta ja väärästä vaihtelevat ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Jokseenkin kaikki ihmiset ovat vakuuttuneita omasta oikeamielisyydestään ja moraalisesta ylivertaisuudestaan. Sellainen ajatus, joka on omasta mielestä hyväksyttävä tai kannatettava, voi olla jonkun toisen mielestä sopimaton. Tästä syystä sananvapauden rajaaminen oman maailmankuvan kannalta hyväksyttäviin näkemyksiin vie tosiasiassa sisällön koko sananvapauden käsitteeltä. Esimerkiksi kommunistisissa maissa sananvapautta rajoitettiin maiden vallanpitäjien mielestään hyvistä syistä, eli suojaamaan yhteiskuntajärjestystä, jonka ylivertaisuuteen he itse uskoivat.

Käytännössä kaikki yhteiskunnat kuitenkin rajoittavat sananvapautta jollakin tavalla, ja on vaikea perustella, että joillekin rajoituksille ei olisi tarvetta. Yksi esimerkki on ihmisten yksityisyyden suojaaminen. Kuitenkin tällaisissa tapauksissa tulisi reilusti todeta, että kyse on sananvapauden rajoituksista eikä väittää, että sananvapaus ei käsitteenä sisällä kyseistä asiaa. Tällainen ei ole merkityksellistä ainoastaan sananvapauden käsitteen mielekkyyden kannalta, vaan se myös suojaa sananvapautta heikosti perusteltavissa olevilta rajoituksilta. Tämä johtuu siitä, että olemme länsimaisina ihmisinä sisäistäneet sananvapauden normina, minkä takia koemme sananvapauden rajoitukset helpommiksi hyväksyä, mikäli uskottelemme itsellemme, että ne eivät ole sananvapauden vastaisia.

Jos haluamme pitää kiinni demokratian toimivuudesta, meidän on suojeltava sen mahdollistavaa sananvapautta oikeamielisten ihmisten pyrkimyksiltä rajoittaa niitä mielipiteitä, jotka eivät mahdu heidän oikeamielisyytensä kehykseen.


Jaa tämä kirjoitus :
 

Havainnoija Copyright © 2013
Distributed By Free Blogger Templates | Designed by BTDesigner · Powered by Blogger