13.2.2015

Siskojen kiusalliset seksifantasiat


Tutkimusten mukaan likimain joka toisella naisella on ollut fantasioita, jossa hänet pakotetaan seksiin vastoin tahtoaan, mitä voidaan pitää paradoksaalisena ja kiusallisenakin ilmiönä


Ajatusta, että joillakin olisi nautinnollisia fantasioita, jotka liittyvät raiskatuksi joutumiseen, voidaan pitää järjettöminä. Siitä huolimatta sellaisia esiintyy naisilla, ja ne ovat vieläpä varsin yleisiä. Aiheesta tehty tutkimuskatsaus osoittaa, että 31–57 prosentilla tutkituista naisista on ollut fantasioita, joissa hänet pakotetaan seksiin vastoin omaa tahtoaan.

Myöhemmässä tutkimuksessa, jossa raiskaus pyrittiin määrittelemään kattavasti, jopa 62 prosenttia tutkituista naispuolisista yliopiston perusopiskelijoista ilmoitti vähintään yhdenlaisen raiskausfantasian. Näistä 9 % oli naiselle pelkästään inhoa herättäviä, 46 % sekä inhoa herättäviä että seksuaalisesti kiihottavia ja 45 % pelkästään seksuaalisesti kiihottavia.

Sen pienen osan raiskausfantasioista, jotka ovat pelkästään inhoa herättäviä, voidaan ymmärtää toimivan mielikuvaharjoitteluna raiskaustilanteen varalta. Sen sijaan sille, että naisilla esiintyy yleisesti nautinnollisia fantasioita raiskauksen uhriksi joutumisesta, ei näytä olevan ilmeistä selitystä.

Kirjailija osui kultasuoneen

Brittiläisen kirjailijanimellä E. L. James tunnetun Erika Mitchellin, vuonna 2011 julkaistusta Fifty Shades of Grey -nimisestä eroottisesta romaanista on tullut äärimmäisen suosittu erityisesti naisten keskuudessa, ja sitä on myyty jo yli 100 miljoonaa kappaletta, mikä tekee siitä yhden kaikkien aikojen myydyimmistä kirjoista.

Fifty Shades of Grey kertoo rikkaan yrittäjän alistavasta seksisuhteesta naisopiskelijaan. Kirjaa on arvosteltu siitä, että suhteen vuorovaikutus perustuu pitkälti henkiseen väkivaltaan sisältäen mm. varjostamista, uhkailua sekä sosiaalista eristämistä ja runsaasti seksuaalista väkivaltaa.

Tästä huolimatta, tai pikemminkin sen takia, kirja on epäilemättä osunut kultasuoneen. Kirjailija ei ole välittänyt olla poliittisesti korrekti ja on luonut teoksen joka pystyy ammentamaan suosiota naisten yllättävän yleisistä alistumiseen liittyvistä seksifantasioista. Toisaalta myyntiä edistävät myös sähkökirjat, jotka antavat aiempaa paremman mahdollisuuden pitää salaisuutena mieltymyksen, jota useimmat todennäköisesti pitävät poikkeavampana kuin se todellisuudessa on ja ehkä häpeävät sitä.

– [Fifty Shades of Greyn] menestys herättää kysymyksen, miten seksuaalinen alistuminen, erityisesti kun siihen liittyy kipua, voi olla niin kiihottavaa monille nuorille hyvin koulutetuille esikaupunkilaisnaisille, jotka ovat voimaantuneita taloudellisesti ja valistuneita seksuaalisesti, kirjoittaa Susan Donaldson James ABC Newsin artikkelissaan.

Kirjan menestystarinaa pyrkii jatkamaan myös tänään ensi-iltansa Suomessa saava elokuvasovitus.

Vaikutusta raiskausasenteisiin pelätään

Yksi tapa torjua raiskauksia on torjua niitä ihannoivia ja vähätteleviä näkemyksiä. Raiskausfantasiat ovat siinä mielessä kiusallisia, että tieto niiden olemassaolosta ja yleisyydestä saattaa vääristää käsitystä raiskausten haitallisuudesta.

Raiskauksen traumaattisuus voidaan ymmärtää evoluution tuottamana sopeumana, jonka tarkoitus on saada nainen tekemään kaikkensa sen puolesta, että hän pystyy säilyttämään mahdollisuutensa valita, milloin ja kenen kanssa lisääntymispuuhia harjoitetaan.

Osalle miehistä voi olla vaikeaa ymmärtää raiskausten hyvin vakavia psyykkisiä seurauksia naiselle silloinkin, kun niistä ei aiheudu ulkoisia vammoja tai riskiä raskaudesta. Helposti voi syntyä käsitys, että väitteissä raiskausten vahingollisuudesta ei ole perää. Raiskaukseen reagoimisen lisäksi vastaava ymmärtämisen vaikeus liittyy myös moneen muuhun ihmisen käyttäytymispiirteeseen, joita ei voi ymmärtää muuten kuin evoluution kautta tarkasteltuna, jos silloinkaan.

On syytä huomioida kaksi asiaa: Ensinnäkin fantasiat ovat aina henkilön omassa kontrollissa, mikä ei päde tilanteeseen raiskauksen uhrin kohdalla. Toiseksi samat aisteilla havaittavat piirteet, jotka liittyvät raiskaukseen ja trauman muodostumiseen siitä, eivät ole läsnä fantasiatilanteissa. Asiaa voidaan verrata siihen, että sotakirjojen lukemisen ei voi olettaa altistavan sodan tavoin traumaperäiselle stressihäiriölle tai merkitsevän sitä, että henkilö haluaisi sotaan.

Usein esitetään, että eron tekemiseksi ei pitäisi puhua raiskausfantasioista vaan alistumisfantasioista. Toisaalta voidaan kysyä, miksi pitäisi olla nimeämättä raiskaukseksi sellaista kuvitteellista tapahtumaa, joka oikeassa maailmassa täyttää raiskauksen määritelmän. Sellaisen voi väittää sumentavan käsitystä siitä, milloin kyseessä on raiskaus, johon käsitteenä yhdistyy tuomittavuus. Koska on olemassa myös muun tyyppisiä kuin raiskaukseen liittyviä alistumisen ympärille rakentuvia fantasioita, on kyseisillä nimityksillä myös hieman eri merkitys. Käytettävä nimitys voidaan siksi valita sillä perusteella, mihin fantasioiden joukkoon tarkkaan ottaen halutaan viitata.

Asia voi olla myös ideologisesti kiusallinen

Naisten alistumisfantasiat saattavat olla kiusallisia myös ideologisessa mielessä erityisesti naisen yhteiskunnalliseen asemaan liittyvässä keskustelussa. Internet-hakujen perusteella ainakin feministeille näyttää tuottavan vaivaa päättää, kuinka suhtautua siihen, että he itse, heidän aatesisarensa tai monet naiset nauttivat raiskatuksi joutumiseen liittyvistä fantasioista. Reaktiot vaihtelevat hyväksymisen, pahana pitämisen ja ilmiön kiistämisen välillä. Feministilehti Broad Recognitionin kysymyspalstalle kirjoittava nimimerkki Recreational Victim hämmästelee poliittisten näkemystensä ja seksuaalisten mieltymystensä välistä ristiriitaa:

Minusta tämä tuntuu niin epämiellyttävältä, että en ole kertonut edes läheisimmille ystävilleni. Nimittäin pidän siitä, että minua pidetään kiinni seksin aikana. Tiedän, että raiskausfantasiat ovat yleisiä, mutta luultavasti feministinä minusta tuntuu, että minulla pitäisi olla jonkinlainen hallinta tähän. Minä työskentelen todella kovasti elääkseni tavalla, joka edistää naisten oikeuksia. Kuinka voin tehdä niin, kun pidän väkivaltaa naisia (tai ainakin tätä naista) vastaan kiihottavana?

Ilmiö vaikuttaa kuitenkin harmittomalta 

Kaikesta huolimatta raiskausfantasiat näyttävät kuuluvan ennemminkin kummallisten kuin pahojen asioiden lokeroon. Niihin ei näytä liittyvän sen enempää patologisia persoonallisuuden piirteitä kuin muitakaan henkilöön liittyviä ongelmia. Lisäksi raiskausfantasioista nauttiminen on jopa yhdistetty keskimääräistä parempaan itsetuntoon. Myönteisenä yksityiskohtana voidaan pitää myös sitä, että uhrina on henkilö itse, toisin kuin vaikka tappamisfantasioissa, jollaisia esiintyy jopa seitsemällä ihmisellä kymmenestä ja miehillä useammin kuin naisilla. Tosin hyvin harva myöskään lähtee ketään tappamaan.


Jaa tämä kirjoitus :
 

Havainnoija Copyright © 2013
Distributed By Free Blogger Templates | Designed by BTDesigner · Powered by Blogger