31.7.2014

Tutkijoiden epäuskottava väite: miehet aiheuttivat vaihdevuodetReilu vuosi sitten uutisoitiin useissa tiedotusvälineissä, että naisten vaihdevuodet olisivat miesten vika ja kehittyneet, koska miehet suosivat lisääntymiskumppaneina nuoria naisia. Tämän takia naisille olisi sitten kertynyt mutaatioita, jotka tekevät naisista hedelmättömiä vanhalla iällä. Tällaista esittäneestä tutkimuksesta uutisoi mm. Uusi Suomi.

Pari rannalla. Kuva Pedro Ribeiro Simões / CC-BY 2.0
Kuitenkaan tällaisessa uutisessa ei ole mitään järkeä, minkä näytti sivustojen uutiskommenttien perusteella tajunneen moni lukijakin. Yleensä lehtien tiedeuutisten oudot väitteet johtuvat toimittajien ymmärtämättömyydestä. Varsin tyypillinen virhe on, että tehdään johtopäätöksiä syy-seuraussuhteesta silloinkin, kun tutkimus tosiasiassa näyttää vain, että asioilla on yhteys. Tällä kertaa kummallinen väite esitettiin kuitenkin jo tutkimuksessa.

Elinkiertoteorian mukaan eliön eri elinvaiheiden pituudet määräytyvät siten, että ne pyrkivät maksimoimaan eliön biologisen kelpoisuuden eli kyvyn tuottaa uusia sukupolvia. Kyse on resurssien käytön optimoimisesta. Eliö voi jakaa rajallisia resurssejaan kasvamiseen, ylläpitoon tai lisääntymiseen. Ylläpidolla tarkoitetaan ikääntymisen, tai muun hajoamisen estämistä. Kasvamalla eliö parantaa lisääntymiskykyään, mutta eliö ei voi käyttää kaikkia resurssejaan kasvuun, koska hankittu lisääntymiskyky jäisi silloin käyttämättä. Myös ylläpitoon panostaminen parantaa eliön tulevaisuuden lisääntymiskykyä. Kuitenkin eliö voi kuolla ulkoisen tekijän takia, mikä lisää lisääntymiseen panostamisen kannattavuutta ylläpidon ja samalla pitkäikäisyyden sijaan.

Ihmisillä on kasvuikä ja lisääntymisikä, ja viimeistään vanhuuden heikkous aiheuttaa lopulta kuoleman. Elinkiertoteorian mukaan olisi optimaalista, että ylläpitoon käytetyt resurssit jakautuisivat siten, että kaikki elintoiminnot lakkaisivat toimimasta keskimäärin suunnilleen samaan aikaan. Jos joku välttämätön toiminto pettää säännönmukaiset muita aiemmin, menevät muiden toimintojen ylläpitoon käytetyt ylimääräiset resurssit hukkaan.

Havaittu poikkeama edelliseen on naisten lisääntymiskyky. Naiset ovat kyvyttömiä lisääntymään suunnilleen elinikänsä viimeisen kolmanneksen ajan ennen vanhuudesta johtuvaa kuolemaa. Tarkemmin muotoiltuna kysymys on, miksi naisen elimistö jakaa resursseja siten, että muut elintoiminnot säilyvät kymmeniä vuosia sen jälkeen, kun lisääntymistoiminto on lakannut toimimasta. Suvunjatkamisen kannalta pysyvällä lisääntymiskyvyttömyydellä nimittäin on sama vaikutus kuin kuolemalla.

Yleisimmin naisten lisääntymisvuosien jälkeistä pitkää elinikää selitetään sillä, että nainen pystyy parantamaan biologista kokonaiskelpoisuuttaan toimimalla lisääntymisikänsä jälkeen lastensa tai lastenlastensa – tai molempien – eduksi ja edistää näin kyseisen piirteen leviämistä jälkeläisten parantuneen aseman kautta.

Tarkasteltavana olevassa tutkimuksessa lähdettiin kuitenkin hakemaan toista selitystä. Tukijat antoivat reunaehtoina, että miehet pyrkisivät lisääntymään vain nuorten naisten kanssa ja että olisi olemassa mutaatioita, jotka johtaisivat vanhojen naisten hedelmättömyyteen. Tutkijat osoittivat simuloimalla, että tällaiset mutaatiot pystyvät yleistymään satunnaisvaihtelun eli geneettisen ajautumisen takia, koska ne ovat kelpoisuuden kannalta riittävän neutraaleja, kun miehet eivät pyri lisääntymään vanhojen naisten kanssa.

Valitettavasti esitetty malli on tosiasiassa vain matemaattinen ajatusleikki, jolla ei ole paljon kiinnityskohtia todellisuuteen. Tutkijat eivät anna selitystä, miksi miehet kelpuuttaisivat kumppaneiksi sukupuoliyhteyteen vain nuoria naisia. Miesten taipumusta suosia nuoria naisia kun ei voi pitää sellaisenaan naisten lisääntymisiän jälkeisen pitkän elämän selittäjänä, vaan kyseinen taipumus itsessään vaatii selityksen.

Myöskään havainnot reaalimaailmasta eivät tue oletusta, että vanhat naiset eivät olisi kelvanneet miehille ollenkaan. Jos nykyään on ihan tavallista, että lisääntymisiän ohittaneet naiset elävät parisuhteessa, niin miksi miehet eivät olisi aiemmin kelpuuttaneet edes hedelmällisessä iässä olevia saman ikäisiä naisia. Ei siis ole uskottavaa väittää, että oletetut vanhalla iällä naisten hedelmättömyyteen johtavat mutaatiot olisivat luonnonvalinnan suhteen riittävän neutraaleja, että ne voisivat vastustaa puhdistavaa valintaa ja korvata edeltäjänsä geneettisen ajautumisen avulla. Lisäksi esitetty malli ei myöskään tosiasiassa vastaa peruskysymykseen siitä, miksi naiset elävät vuosikymmeniä lisääntymisiän päättymisen jälkeen.

Selitys jälkeläisiin panostamisesta onnistuu siinä, missä aiemmin käsitelty malli epäonnistuu. Selityksen perusteella resurssien käyttäminen elämän jatkamiseen on hyödyllisempää kuin lisääntymisiän pidentäminen, koska mahdollinen äidin kuolema synnytyksessä tai pian sen jälkeen jättäisi aiemmin syntyneet lapset vaille äidin panosta ja lapsenlapset vaille isoäidin panosta. Tämän kanssa sopii yhteen myös se havainto, että ihmislajilla esiintyy samaan aikaan poikkeuksellisen pitkä lasten riippuvuus kasvattajien huolenpidosta ja poikkeuksellisen pitkä naisten lisääntymisiän jälkeinen elämä.

Miesten suurimman seksuaalisen mielenkiinnon kohdistuminen nuoriin naisiin ei myöskään jää tässä selityksessä avoimeksi kysymykseksi, vaan se selittyy naisten lisääntymiskyvyn häviämisellä iän myötä. Tämän takia luonnonvalinta on suosinut miehissä taipumusta hakeutua, mikäli mahdollista, lisääntymään nuorten, parhaassa lisääntymisiässä olevien naisten kanssa.

Tämä tapaus oli hyvä esimerkki, kuinka matemaattisen mallin käyttö voi johtaa harhaan, jos sen alkuoletukset ovat pielessä. Näin käy siitä huolimatta, että itse malli taustalla on matemaattisuutensa takia erittäin täsmällisesti määritelty. Aihe ansaitsi tarkastelun, koska harvoin näkee todellisuutta kuvattavan noin epäuskottavalla mallilla ja koska tutkimus myös sai kohtuullisesti julkisuutta. Kyseisen tutkimuksen ongelmia ovat nostaneet esiin myös mm. julkaisusivuston kommenttiosiossa kommentoineet vieraat tutkijat.


Jaa tämä kirjoitus :
 

Havainnoija Copyright © 2013
Distributed By Free Blogger Templates | Designed by BTDesigner · Powered by Blogger