9.7.2014

Korupuheilla suosioon

Alkuperäinen kuva Jorge Mejía PeraltaCC BY 2.0

Brittilehti Daily Mail kertoi viime vuonna jalokiviliikkeen teettämästä tutkimuksesta, jonka mukaan miehet kuluttivat toisen vaimonsa kihlasormukseen enemmän rahaa kuin ensimmäisen. Kolmannen vaimon kohdalla rahaa kulutettiin vielä enemmän kuin toisen kohdalla. Miesten kertomat syyt ilmiölle olivat varsin mielenkiintoisia.

– Kun kysyttiin, miksi he tuhlasivat enemmän rahaa toiseen avioliittoonsa, 48 prosenttia sanoi ylimääräisen rahan olleen käyttämisen arvoista, koska heillä oli aiempaa kertaa enemmän uskoa uuden suhteensa kestävyyteen, kun taas 38 prosenttia myönsi sen johtuvan yksinkertaisesti lisääntyneestä varakkuudesta, kertoo Daily Mail.

Kertoivatko nämä kasvaneen luottamuksen syyksi esittäneet 48 % miehistä totuuden? Voiko luottamus uuden liiton kestävyyteen kasvaa ensimmäisen eron jälkeisessä tilanteessa suuremmaksi kuin vastaavassa tilanteessa eroa edeltäneessä suhteessa ja mahdollisesti vielä tätäkin suuremmaksi toisen eron jälkeen? Ei vaikuta uskottavalta. Suuren osan vastaajista tapauksissa vastaus edellisiin kysymyksiin on siis todennäköisesti kielteinen. Onko vastauksissa kyse sitten valehtelemisesta? Todennäköinen vastaus tähän on, mikä saattaa olla hieman yllättävää, myös kielteinen. Ei, kyseiset vastaajat eivät valehdelleet vaan uskoivat itsekin vastauksiinsa. He eivät vain tunnistaneet todellisia motiivejaan.

Ihmiset näyttelevät rooleja elämässään tehdäkseen mahdollisimman hyvän vaikutuksen muihin edustamiensa yhteisöjen jäseniin. Roolit vaihtelevat sen mukaan, ollaanko esimerkiksi työpaikalla vai kotona. Tällaista tapahtuu, vaikka ihminen ei sitä tiedostaisikaan. Ihmisillä on taipumus selittää toimintaansa ja asenteitaan tavalla, joilla he saavat sosiaalista hyväksyntää. Tällaista taipumusta nimitetään sosiaalisen toivottavuuden harhaksi.

Itsepetosta ihmiselle lajityypillisenä käyttäytymispiirteenä selitetään sillä, että joskus on edullista olla esittämättä asioiden olevan jollakin tietyllä tavalla, ja uskominen vaihtoehtoiseen selitykseen tuo sille uskottavuutta muille kerrottaessa. Kun kertoja uskoo itsekin viestiinsä, ei vastaanottaja pysty saamaan viestin kertojan olemuksesta vihjeitä, että viesti ei ole totta. Valhe ei voi näkyä olemuksesta, koska henkilö ei valehtele vaan uskoo sanomaansa itsekin. Kun oma kulta tai joku muu kysyy, miksi mies laittoi enemmän rahaa hänen kihlasormukseensa kuin edellisen puolison, niin mies voi kirkkain silmin selittää, miten paljon hän uskoo nykyiseen liittoon. Tällainen vastaus miellyttää kuulijaa hyvin todennäköisesti enemmän kuin esimerkiksi toteamus kasvaneesta varallisuudesta.

Ihminen, joka tiedostaa taipumuksen itsepetokseen, voi tunnistaa sellaista käytöstä itsestään. Esimerkiksi henkilö, joka on ryhtynyt kasvissyöjäksi, saattaa perustella valintaansa sillä, että kasvisravinnon tuottaminen vie vähemmän resursseja ja se on siksi ympäristöystävällisempää kuin sekaravinto. Kuitenkin kyseinen ihminen voi asiaa tarkemmin ajatellessaan muistaa, että on ollut aikeissa ryhtyä – tai on jo ryhtynyt – kasvissyöjäksi, ennen kuin on saanut tietää tästä perustelusta. Tällaisessa tapauksessa todellisena syynä on täytynyt olla joku muu, kuten esimerkiksi tuotantoeläimiin kohdistuva empatia. Oman ruokavalion rajoittaminen yhteisen ympäristön hyväksi on sosiaalisesti hyväksyttävämpi kuin liharuoan syömiseen liittyvät ikävät tuntemukset, joita suurin osa muista ihmisistä ei jaa. Tämä on otollinen asetelma vääriin motiiveihin uskomiselle.

Viimeiseksi täytyy kuitenkin kysyä, onko omien itsepetostaipumusten tunnistamisesta loppujen lopuksi edes hyötyä. Asioiden oivaltaminen tuottaa mielihyvää, mutta jos hintana on se, että ei pysty enää esittämään itseään niin hyvä ihmisenä muille, niin asian tiedostaminen saattaa vähentää ihmisen onnellisuutta. Koska sosiaalinen hyväksyntä merkitsee tavallisesti ihmiselle todella paljon, vaakakuppi voi helposti kallistua sen puolelle ymmärtämisen sijaan. Vastaus kysymykseen riippuu varmasti myös henkilön persoonallisuudesta ja elämäntilanteesta. Jos totuuden puhujalle ei ole yösijaa, joku saattaa asettaa etusijalle totuuden ja joku toinen yösijan.


Jaa tämä kirjoitus :
 

Havainnoija Copyright © 2013
Distributed By Free Blogger Templates | Designed by BTDesigner · Powered by Blogger